Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum | Fjármálaeftirlitið

Viðskipti án afgreiðslu er tengd hver þessara

Viðskipti án afgreiðslu er tengd hver þessara

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

&bdquo Fyndnustu rökin fyrir því að banna áfengisauglýsingar ganga þó út á að aðrar reglur eigi að gilda um auglýsingar á áfengi vegna þess að það sé þannig vara. Þarna er ruglað saman þeim áhrifum sem misnotkun vara getur haft í för með sér annars vegar og áhrifum auglýsinga þeirra hins vegar. Þá lágmarkskröfu hlýtur að vera hægt að gera til fólks, þó það kunna að öðru leyti ekkert fyrir sér í markaðsfræðum, að það átti sig á því að það er munur á því sem verið er að selja og þeim áhrifum sem hægt er að hafa á sölu þess!&ldquo

Nótulaus viðskipti án starfsleyfis

a)Persónulega notkun starfsmanna á tölvupósti og veraldarvef innan stjórnsýslunnar og geri tillögur um meðhöndlun hvernig best verður haldið á þessum málum í stjórnsýslunni (. ruslpóstur, hópsendingar á pósti, sérstök persónuleg tölvupóstföng?, síun á ákveðnum vefsíðum?). Stefnt sé að útgáfu . leiðbeininga sem nýst gætu fyrirtækjum í landinu ekki síður en stjórnsýslunni.

Vilja að starfsleyfi Creditinfo verði endurskoðað

&bdquo Þeir sem hlynntir eru banni við áfengisauglýsingum virðast telja að auglýsingar hafi mun meiri áhrif á neytendur en þær í raun hafa og að það eigi sérstaklega við um ungt fólk. Þeir sem eitthvað hafa kynnt sér virkni auglýsinga vita á hinn bóginn að mesta vandamálið er hið gagnstæða, þ.e. hvað þær hafa í raun lítil áhrif. Rannsóknir hafa . sýnt að einungis um þriðjungur auglýsinga skila skammtímasölu og einungis fjórðungur söluaukningu til lengri tíma litið. Hvað ungt fólk áhrærir þá er það miklu læsara á auglýsingar en eldra fólkið var þegar það var ungt (hvort sem það man það eða ekki). Engar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl áfengisauglýsinga og þess hvort ungt fólk hefji neyslu áfengis eða ekki.&ldquo

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Helgi Hrafn þingmaður Pírata og Logi Einarsson formaður Samfylkingarinnar hafa báðir lýst því  yfir að fara eigi eftir niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslu sem haldin var um drög að

Snertifrír matbar opnar á Hafnartorgi –

Það var eins og öfgavinstri hreyfingarnar, grasrótarhreyfingar lengst til vinstri, hafi verið að bíða eftir réttu tækifæri til að hefja ,,byltinguna“. Grunnurinn var lagður með

Það er líka einkennandi í umræðunni er sífellt verið að rugla saman áhrifum auglýsinga á einstök vörumerki annars vegar og heildarneyslu áfengis hinsvegar. Rannsóknir hafa sýnt að á mettum markaði eins og áfengismarkaðurinn á vesturlöndum er vissulega. Er hlutverk auglýsinga fyrst og fremst það að færa neytendur á milli vörumerkja. Vegna þess að framboð er meira en eftirspurnin eru líkur á því að heildarneysla aukist vegna auglýsinga óverulegar.

Að þessu sögðu vill ég taka fram að ég ber fulla virðingu fyrir þeim sem hafa aðra skoðun en ég á þessum málum. Ég ber hinsvegar enga virðingu fyrir þeim aðilum sem vaða fram með ofsa, rógi og órökstuddum fullyrðingum án þess að færa rök fyrir máli sínu líkt og ofangreind samtök leyfa sér ítrekað.

Neytendasamtökin og ASÍ hafa sent Persónuvernd alvarlegar athugasemdir við starfsleyfi Creditinfo þar sem þau telja nauðsynlegt að endurskoða starfsleyfi fyrirtækisins með tilliti til almannahagsmuna. Samtökin hafa óskað eftir fundi með Persónuvernd vegna málsins.  

ASÍ og Neytendasamtökin telja mikilvægt að eftirlit með starfseminni sé virkt og tryggt að brot gegn starfsleyfi fái ekki að viðgangast í margar vikur, mánuði eða jafnvel ár án þess að brugðist sé við. Starfsleyfið var gefið út 6. janúar 7568 og gilti þá til 86. desember sama ár, en gildistíminn hefur jafnan verið framlengdur, nú síðast til 6. júlí 7575. 

Í Framtíðarsýn ríkisstjórnar Íslands um upplýsingasamfélagið, sem gefin var út í október 6996 eru skilgreind 8 forgangsverkefni sem talin eru mikilvægur þáttur í því að stefnan nái fram að ganga. Þau eru:

Patel bætti svo við að þeir sem vilja halda fjarlægð frá öðru fólki, geti nýtt sér ,,takeaway“ eða réttara sagt tekið matinn með heim.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd