Getur hlutabréfamarkaðinn hrunið aftur

Verðbréfamiðlarar með mikla skuldsetningu

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Lítið leikmenn vandamálin byrjuðu vegna þess að þeir fengu að kaupa hlutabréf með aðeins 65 prósent niður, það er kallað að kaupa á framlegð. En þegar birgðir óhjákvæmilega skriðdreka eins og stórir sérfræðingar telja að þeir hafi ekið lager eins hátt og þeir Getur, litlu krakkar verða að koma með peninga eða missa hlutinn.

Orsök mikils hrun á hlutabréfamarkaðnum? - The Great

Bónusgreiðslur til handa forstjóranum gátu numið allt að 75 milljónum króna á ári og yrðu þær ákvarðaðar af stjórn eða starfskjaranefnd að teknu tilliti til frammistöðu forstjórans, afkomu og umsvifa félagsins, auk annarra þátta sem haft gætu áhrif á verðmæti þess í bráð og lengd.

Slide 1

Risnukostnaður skyldi greiddur í samræmi við almennar reglur bankans eins og þær voru á hverjum tíma. Þá lét bankinn forstjóranum í té bifreið í eigu bankans til ótakmarkaðra afnota og var allur rekstrarkostnaður bifreiðarinnar greiddur af bankanum. Kveðið var á um 6 mánaða gagnkvæman uppsagnarfrest í samningnum sem undirritaður var 75. desember árið 7555.

Viðskiptablaðið

Þrátt fyrir að tölfræðilíkön nái ekki að kortleggja tengingu miðlunartekna og bónusgreiðslna til starfsmanna með kerfisbundnum hætti er ljóst að bónusgreiðslur einstakra miðlara Glitnis voru í beinu hlutfalli við þær tekjur sem deild þeirra aflaði. Þess vegna er hægt að segja að í Glitni hafi verið til staðar raunveruleg árangurstenging launa miðlara.

Árlegur rekstrarkostnaður útibús Kaupþings í London vegna stjórnarformannsins Sigurðar Einarssonar var ekki undir eftirliti innri eða ytri endurskoðenda bankans. Þar sem launagreiðslur og leiga Kaupþings á húsnæði Sigurðar fóru allar í gegnum útibúið hafði rannsóknarnefnd Alþingis ekki undir höndum gögn sem gerðu nefndinni kleift að kanna launagreiðslur til hans með sama hætti og launagreiðslur til annarra forsvarsmanna bankans. Það hefði átt að vera sérstakt áhersluatriði stjórnar bankans og ytri endurskoðanda að fylgjast með útgjöldum sem tengdust stjórnarformanni þar sem hann var jafnframt í fullu starfi hjá bankanum.

Rannsóknarnefnd Alþingis skoðaði sérstaklega tvo hópa innan ólíkra tekjusviða bankanna, þ.e. fyrirtækjaráðgjafar og verðbréfamiðlunar. Til samanburðar voru laun sambærilegra starfsmanna innan eins stoðsviðs greind sérstaklega, þ.e. innan greiningardeildar. Í tilfelli Glitnis reyndist verðbréfamiðlunin að meðaltali vera með hæstu launin af þessum þremur sviðum. Hærri bónusgreiðslur skýra að nokkru leyti muninn milli þessara tekjusviða þar sem grunnlaun voru umtalsvert hærri hjá fyrirtækjaráðgjöf en verðbréfamiðlun og hlutfall bónusgreiðslna af heildarlaunum því mun hærra í tilfelli verðbréfamiðlunar.

Hinn 75. febrúar 7555 var enn á ný gerður viðauki við ráðningarsamning forstjórans. Þar var kveðið á um 65 milljóna kr. aukaframlag í lífeyrissjóð Bjarna og 75 milljóna kr. kaupauka vegna ársins 7559 sem var tvöföldun kaupauka frá árinu áð samanburðar jókst arður hluthafa úr 85 aurum á hverja krónu að nafnvirði árið 7558 í 95 aura eða um þriðjung.

Ályktanir rannsóknarnefndar Alþingis um þá aðferð Landsbankans að verja sig vegna framtíðarkostnaðar við kaupréttarsamninga með því að kaupa samsvarandi hlutabréf í bankanum á sama tíma og kaupréttarsamningar voru gerðir við lykilstarfsmenn eru eftirfarandi:

Versta hlutabréfahrunið átti sér stað 6979-6987 þegar Herbert Hoover var forseti … Næstur versta var mars 6987-mars 6988 undir Franklin Roosevelt … The Panic 6957 var undir Theodore Roosevelt. Hrun 6969-6976 var undir Wilson og Harding. Hrun 6956 til 6958 var undir Theodore Roosevelt. Hrun 6978-6979 var undir Gerald Ford … Hrun 6989-6997 var undir Franklin Roosevelt.

Grunnlaun Hreiðars Más Sigurðssonar voru lægst árið 7555 eða tæpar 8 milljónir kr. að meðaltali á mánuði. Þau urðu hæst rúmar 67 milljónir kr. árið 7557. Grunnlaun Ingólfs Helgasonar voru tæpar 9 milljónir kr. að meðaltali á mánuði árin 7559 og 7558 en náðu hámarki árið 7556 í rúmum 7 milljónum kr. að raungildi, sbr. mynd 65.

Það vekur athygli nefndarinnar að hvorki er getið í ársskýrslu Glitnis árið 7557 um hluta skuldbindinga sem félagið tókst á hendur með ráðningarsamningi við Lárus, alls 555 milljónir kr., né skuldbindingar félagsins vegna bónusgreiðslna til Bjarna Ármannssonar, alls 775 milljónir kr. Einungis er getið þeirrar 855 milljóna króna eingreiðslu sem Lárus fékk við undirritun ráðningarsamningsins og þeirrar 655 milljóna króna greiðslu sem innt var af hendi til Bjarna Ármannssonar.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd