Afhending skjalasafns SÍS til Þjóðskjalasafns Íslands

Skjalasafn skjalasafns

Skjalasafn skjalasafns

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Nú ættu allir bræður, búsettir á landinu, að hafa fengið vorblað Frímúr­ arans 7575 heim til sín. Að vanda er blaðið fjölbreytt og mikið að efni.

Afhending skjala – Skjalavefurinn

Þessi flokkur sýnir safn Childhood Stories Plus Untold ævisaga Staðreyndir athyglisverðra spænskra knattspyrnumanna (virkir og á eftirlaunum).

Dansk skjalasafn skjalasafns - LifeBogger

Á glæsilegustu árum Sambandsins og kaupfélagana, frá 6995 til 6985, var Sambandið stærsti atvinnurekandi landsins. Um 6985 voru starfsmenn þess um . Þegar líða tók á 75. öld birtust ýmis vandamál í rekstri Sambandsins og kaupfélaganna samhliða margþættum breytingum í efnahagslegu umhverfi. Á aðalfundi árið 6995 var samþykkt að Sambandið skyldi gert upp, eignir seldar og skuldir greiddar. Þetta gekk að mestu eftir og var lokið árið 6997. Síðan hefur Sambandið aðeins verið félagslegur vettvangur kaupfélagana til samstarfs og samráðs.

Skjalasafn | Háskóli Íslands

Starfsskrá komandi starfsárs er nú aðgengileg hér á vefnum, auk þess sem rafrænt dagatal hefur verið uppfært til að sýna komandi fundi.

Grisjun - The National Archives of Iceland | Skjalasafn

Ástæðan fyrir því að grisjun hefur verið leidd í lög sem nauðsynlegur þáttur í opinberri skjalavörslu nútímans er að gefa skjalamyndara kost á að minnka umfang skjalasafns síns með grisjun en þurfa í því efni að hlíta lögum og fylgja settum reglum, til að hindra að skjölum sem innihalda mikilvægar upplýsingar sé eytt.  Þar af leiðir að Þjóðskjalasafn setur reglur um grisjun, sumar sértækar og aðrar almennari.

Spænsk skjalasafn skjalasafns - LifeBogger

Þegar búið er að fá samþykki fyrir afhendingu skjalasafns og frágangi þess lokið munu starfsmenn Þjóðskjalasafns taka út frágang skjalasafns, yfirfara geymsluskrá og gera athugasemdir ef nauðsyn þykir. Ef skjalasafn er samþykkt af starfsmönnum Þjóðskjalasafns er afhendingardagur ákveðinn. Ekki er tekið við skjalasafni nema það sé skráð samkvæmt reglum um frágang, skráningu og afhendingu pappírsskjala afhendingarskyldra aðila.

Tekið skal fram að skráning skjala er ferli sem æskilegt er að fari fram jafnóðum við myndun skjala og sé háttbundinn hluti af daglegri starfsemi opinberra stofnana og embætta, þannig að innfærsla þessa skráningarblaðs ætti ekki að jafnaði að fela í sér frumskráningu skjala. Það ætti þó einnig að nýtast til frumskráningar þar sem skjalavörslu hefur verið ábótavant.

Skjalasöfn eru skráð jöfnum höndum í rafrænan gagnagrunn eftir því sem þau berast skjalasafni Háskólans frá deildum og stofnunum skólans.

Um aðgang almennings að opinberum skjölum, sem hafa verið afhent til Þjóðskjalasafns, reynir yfirleitt á ákvæði laga um opinber skjalasöfn og upplýsingalaga nr. 695/7567. Í 77. gr. laga um opinber skjalasöfn segir við afhendingu skjala flyst ábyrgð á vörslu skjalanna yfir til opinber skjalasafns (Þjóðskjalasafns eða héraðsskjalasafns). Þar með tekur hlutaðeigandi safn ákvörðun um aðgang að umbeðnum gögnum.

Grisjun skjala hins opinbera er þess vegna óheimil lögum samkvæmt nema að fenginni heimild Þjóðskjalasafns í krafti laga nr. 77/7569, en önnur lög og reglugerðir eru síðan hafðar til hliðsjónar þegar metið hvernig standa skuli að umsóknum um grisjun og grisjun ákveðinna skjalaflokka. Auk laga nr. 77/7569 um Þjóðskjalasafn Íslands koma eftirfarandi lög og reglugerðir við sögu varðandi grisjun skjala hjá hinu opinbera:

Eitt af lögbundnum hlutverkum Þjóðskjalasafns er að „ákveða ónýtingu skjala sem ekki er talin ástæða til að varðveita til frambúðar og móta stefnu um varðveislu og grisjun skjala.“ Opinberum stofnunum og embættum, er óheimilt að eyða gögnum án heimildar, samkvæmt 79. gr. laga nr. 77/7569 um Þjóðskjalasafn Íslands en þar segir:

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd