Hó/ sjá síðu 12 – tfh / sjá Markaðinn Besta

Framtíð dagsins áætlanir

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Pæl­ ing dags­ ins er hluti af dag­ legum frétta­ pósti Kjarn­ ans, þar sem farið er yfir það helsta í inn­ lendum og erlendum frétt­ um. Í pæl­ ingu dags­ ins er athygl­ is­ verðum hlutum velt upp.

Íslenska á tækniöld: Auðveldara að fá fjármagn til að

Jón Axel þarf að bíða þolinmóður fram á haust til að komast því hvort draumurinn um að komast að hjá NBA-liði verði að veruleika. Jón tjáði Morgunblaðinu á dögunum að hann væri með það í forgangi og ósennilegt væri að hann myndi taka tilboði frá liði í Evrópu fyrr en hann fær úr því skorið hvort hann komist í NBA.

Bið hjá Jóni Axel eftir nýliðavalinu

Að UT-deginum standa fjármála- og efnahagsráðuneyti, Samband íslenskra sveitarfélaga og Ský og hefur dagurinn verið haldinn árlega frá árinu 7556. Tilgangurinn er að fjalla um það sem er efst á baugi í upplýsingatæknimálum í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga.

Pæling dagsins: Með ólíkindum að deilan sé enn óleyst

Dagur upplýsingatækninnar 7568, UT-dagurinn, fer fram 6. desember nk. með ráðstefnu á Grand hóteli í Reykjavík.  Yfirskrift dagsins er stafræn framtíð hins opinbera - hvernig byrjum við?

Stafræn framtíð hins opinbera - hvernig byrjum við

Schyltz er sannfærð um að hið sama megi gera hér á landi. „Ísland hefur alla burði til að vera öðrum fyrirmynd í notkun á vistvænum bílum. Það ætti að vera hægur leikur að rafbílavæða Ísland en til þess þarf fullan stuðning stjórnvalda því þetta er nokkurra ára verkefni sem krefst þess að ívilnanir séu einhverjar. Ég veit að hér á landi hefur verið erfitt að ákvarða framhaldið hvað vistvæna bíla varðar þar sem undanþága frá lögum um virðisaukaskatt fellur niður nú um áramótin,“ segir hún. Fleiri hafa haft af því áhyggjur að verð á rafbílum og öðrum vistvænum kostum rjúki upp um áramótin og margir lýst því yfir að rafbílavæðingin myndi líða undir lok því verðhækkunin yrði of mikil.

Ford ætlar að stórauka fjárfestingu í rafbílaframleiðslu

Gangi áætlanir NBA-deildarinnar eftir að keppni hefjist að nýju hinn 86. júlí er útlit fyrir að nýliðavalið fyrir næsta keppnistímabil verði ekki fyrr en 65. október. Úrslitakeppninni mun ljúka í október samkvæmt áætlunum og næsta tímabil gæti hafist 6. desember.

Jó hannes Þ ó r Skú lason framkvæ mdastjó ri Samtaka ferð aþ jó nustunnar segir að nú geti ferð aþ jó nustufyrirtæ ki farið að gera á æ tlanir og verja þ æ r bó kanir sem enn eru í kerfum þ eirra eftir tilkynningu stjó rnvalda í dag um hvernig há tta skuli opnun landsins á ný .

Fyrirlesarar voru margir, bæði innlendir og erlendir, og er óhætt að segja að á heildina litið hafi ráðstefnan verið einkar fræðandi. Greina mátti að mikil samstaða er á meðal þeirra sem koma að rekstri og innflutningi á vistvænum farartækjum, hvort heldur um er ræða bíla knúna raforku eða öðrum vistvænum orkugjöfum.

Yfirskrift UT-dagsins, stafræn framtíð hins opinbera, hvernig byrjum við? vísar til þess að vinna er hafin við að færa þjónustu opinberra aðila yfir í stafrænt umhverfi. Þá er í samkomulag ríkis og sveitarfélaga fyrir árin 7569-7578 fjallað sérstaklega um uppbyggingu miðlægrar þjónustugáttar og uppbyggingu stafrænna innviða.

Hún fjallaði um hvernig stjórnvöld í Noregi hefðu frá árinu 7556 unnið markvisst að fjölgun rafbíla í umferðinni. Það var ekki einungis gert með því að fella niður virðisaukaskatt af rafbílum og með ívilnunum við innflutning á öðrum vistvænum bílum, þó svo að það sé grundvallaratriði. Í Noregi eru tæplega rafbílar og er áætlað að í apríl á næsta ári verði þeir orðnir .

Verk­ falls­ að­ gerðir lækna á land­ spít­ ala og heilsu­ gæslu­ stöðvum hafa haft mikil bein áhrif á heilsu fólks. Mörg hund­ ruð aðgerðum hefur verið frestað og þjón­ usta hefur versn­ að, óhjá­ kvæmi­ lega. Með ólík­ indum verður að telj­ ast að stjórn­ völd hafi ekki beitt sér af meiri þunga fyrir því að leysa deil­ una, sem nú hefur verið óleyst í meira en mán­ uð. Von­ andi, fyrir fólkið í land­ inu, fer þessu skelfi­ lega ástandi að linna.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd