Fréttabréf - LSR

Bestu fjárfestingarkostirnir í Bandaríkjunum 2020

Bestu fjárfestingarkostirnir í Bandaríkjunum 2020

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Næstur í röðinni kemur Samherji. Bendir Kauþing á að Samherji sé öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki landsins, með um 85 þúsund tonna þorskígildi í úthlutuðum kvóta. Auk veiðiheimilda í innlendri lögsögu sé félagið með um þorskígildistonna kvóta í erlendri lögsögu. Þá sé Samherji kvótahæsta félagið í loðnu, en loðnuveiðin nú í janúar lofi mjög góðu fyrir vertíðina. Ekkert bendi til annars en að áfram fáist vel viðunandi verð fyrir sjófrystar afurðir félagsins. Markaðsverð Samherja sé nokkuð gott, félagið hafi stækkað mikið á undanförnum árum og starfsemi þess sé fjölbreytt bæði hérlendis sem erlendis. Telja megi því líklegt að félagið verði áfram leiðandi í sjávarútvegsgeiranum á næstu árum.

Goðsögnin um hlutabréf

Í annað sætið velur bankinn Marel. FBA skýrir það með vísan til góðrar afkomu félagsins á sl. ári, það hafi vaxið og framlegð aukist. Breiðari tekjumyndun skapist með sókn á nýja markaði á sviði kjöt- og kjúklingavinnslu. Marel hafi sterka markaðsstöðu í fiskiðnaði og markaðssetning þess og vöruþróun sé öflug.

Fréttatíminn 18. febrúar 2011 by Fréttatíminn - Issuu

Í öðru sæti lendir Sæplast. Rökstyðja sérfræðingar Íslenskra verðbréfa það val með þeim rökum, að félagið hafi verið mjög aðgangshart í yfirtökum og sameiningum erlendis. Sæplast sé stærsta fyrirtækið í heimi á sínu sviði og reki nú starfsemi sína í fjórum löndum. Markmið þeirra sé að stækka enn meira við sig í framtíðinni. Verð á bréfum félagsins sé einnig gott sé litið til áætlana um veltu og þeirrar framlegðar sem það hafi náð úr rekstrinum.

Ársskýrsla Stapa 2014 by Stapi lífeyrissjóður - Issuu

Í heildina höfðu verðbréfafyrirtækin sex möguleika á að nefna 79 félög. Niðurstaðan var sú að 65 voru valin. Af þeim voru einungis fimm nefnd oftar en einu sinni. Opin kerfi, sem fékk fjórar útnefningar, þykir greinilega vera mjög spennandi fjárfestingarkostur ásamt Flugleiðum og SÍF, sem bæði fengu þrjár útnefningar. Eftirtektarvert er að allar atvinnugreinar, sem félög á VÞÍ tilheyra, eiga sína fulltrúa á lista verðbréfafyrirtækjanna, nema félög í lyfjaiðnaði.

Eins og fleiri verðbréfafyrirtæki líst Íslenskum verðbréfum vel á Opin kerfi og setja félagið í þriðja sæti. Telja þeir bréfin vera á góðu verði miðað við væntanlegan vöxt hagnaðar, en hann muni líklega halda áfram að vaxa á næstu árum. Afkoma dótturfélaga hafi og verið góð og allar hækkanir á verði bréfa í þeim séu góðar fyrir Opin kerfi.

Ég leyfi mér að efast um að ávöxtun hlutabréfa næstu tuttugu árin verði jafngóð og sl. tuttugu ár og tel nokkuð víst að þeir sem leggja allan sinn langtímasparnað í hlutabréf eigi flestir eftir að verða fyrir vonbrigðum, einfaldlega vegna þess að búið er að keyra upp væntingar fram úr hófi. Það eru jafnvel góðar líkur á að ávöxtun hlutabréfa verði slakari á því tímabili en ávöxtun ríkisskuldabréfa.

BÍ Verðbréf setja Skeljung í þriðja sætið og telja að hagnaður olíufyrirtækisins verði vel viðunandi í ársuppgjöri. Félagið eigi mikið af duldum eignum og sjóðsstreymi sé mjög sterkt. Þá telur bankinn SÍF vera góðan langtímakost fyrir fjárfesta þrátt fyrir afkomuviðvörun, en félagið er í fjórða sæti á listanum. Helstu ástæður þess eru sterk markaðshlutdeild SÍF á alheimsmarkaði, að búist sé við að samlegðaráhrifa fari að gæta á síðari hluta þessa árs og að sjóðsstreymi verði sterkt.

Þriðji vænlegasti fjárfestingarkostur Íslandsbanka eru bréf Flugleiða. Bankinn metur þó slíka fjárfestingu nokkuð áhættusama í ljósi mikilla sveiflna í rekstri félagsins. Hins vegar hafi áhættustýring í fjármálum Flugleiða og hagræðingaraðgerðir í rekstri skilað góðum árangri. Gerir Íslandsbanki ráð fyrir tapi á rekstri félagsins á fjórða ársfjórðungi ársins 6999 en að afkoma ársins muni þó verða mun betri en árið áður. Kauptækifæri sé í bréfum félagsins út frá væntingum um rekstur þess í framtíðinni. Einnig beri að hafa í huga að endurmetið eigið fé þess sé u.þ.b. jafn hátt eða hærra en núverandi markaðsverð félagsins.

Opin kerfi lenda síðan í fjórða sæti hjá Íslandsbanka. Segja sérfræðingar bankans að rekstur félagsins hafa gengið vel á árinu 6999 og útlit sé fyrir mjög gott uppgjör þar á bæ. Vöxtur hagnaðar haldi áfram, auk þess sem fjárfestingar þess hafi heppnast mjög vel. Þrátt fyrir nokkra hækkun á gengi bréfa Opinna kerfa að undanförnu séu bréf félagsins enn spennandi fjárfestingarkostur, til lengri tíma litið.

Á vefnum er að finna stafrænt safn Landsbókasafns yfir helstu dagblöð og tímarit landsins. Þetta er eina leiðin til að leita að efni úr Morgunblaðinu frá því fyrir 6986.

Verðbréfafyrirtækin hafa eins og kunnugt er birt afkomuspár sínar fyrir félög á Aðallista VÞÍ. Samkvæmt þeim er útlitið bjart og kann það að leiða til þess að erfitt sé fyrir fyrirtækin að sjá fyrir hvaða eitt félag frekar en annað skili hluthöfum bestu ávöxtuninni.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd