Nýsköpun: Kaupréttir nú raunhæfur kostur | Grein | Faglegt

Kaupréttur 101

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Spurningin er því sú: Hvernig getum við komið í veg fyrir að kaupréttur sé misnotaður án þess að reglurnar setji notkun slíkra rétta of þröngar skorður við að nota þá eðlilegu og góðu hvata sem í kauprétti geta falist?

Intrado Sign in

Það hefur því oft reynst erfitt að nýta fyrirkomulag kauprétta, þar sem það gat reynst starfsmönnum erfitt að fjármagna greiðslu tekjuskattsins við innlausn þeirra. Átti þetta ekki hvað síst við í nýsköpunarfyrirtækjum, þar sem laun eru oft undir markaðskjörum, því viðkomandi starfsmaður þarf jafnframt að fjármagna kaupverð hlutabréfanna þegar hann nýtir kaupréttinn.

Lög nr. 90/2003 - kafli 2 - RSK

Sé staðan sú að hlutirnir séu seljanlegir á annað borð eru það augljóslega vafasöm skilaboð til fjárfesta, kröfuhafa og annarra aðila, sem eiga hagsmuna að gæta gagnvart fyrirtæki, ef starfsmenn (þá oftast lykilstarfsmenn) selja umsvifalaust hluti sem þeir kaupa í fyrirtækinu. Hvernig eiga aðrir fjárfestar að horfa á félagið ef starfsmenn þess hafa ekki trú á vexti þess? Um leið og núverandi skattlagning kauprétta á sér skynsamlegar stoðir í meginreglum skattaréttar hamlar hún notkun kauprétta í þeim tilvikum sem þeir eiga einna helst rétt á sér.

Íslenskir stjórnmálamenn hafa löngum talað mikið og fallega um mikilvægi nýsköpunar á Íslandi og ýmislegt hefur sannarlega verið gert til að bæta umhverfið hér á landi á undanförnum árum. Betur má þó ef duga skal.

Vilji Ísland státa sig af því að vera góður staður fyrir frumkvöðlafyrirtæki þarf að taka . reglur um kauprétti til gagngerrar endurskoðunar. Það þarf hins vegar ekki að nálgast slíkar breytingar á þeim forsendum að lækka eða afnema skatta heldur frekar að skattlagning eigi sér stað þegar raunveruleg verðmæti verða til. Framangreint er eingöngu einn af mörgum göllum við „Nýsköpunarlandið“ Ísland sem auðvelt væri að breyta með litlum eða engum tilkostnaði fyrir ríkið. Eins og hér er bent á þurfa breytingar ekki að vera flóknar og til þeirra þarf ekki annað en viljann sem stjórnmálamenn sýna á tyllidögum þegar þeir tjá sig um nýsköpun í ræðu og riti.

Í gegnum tíðina hefur sú regla verið við lýði að starfsmenn greiði tekjuskatt við innlausn starfstengdra kauprétta, rétt eins og af öðrum starfstengdum hlunnindum. Miðast skattskyldar tekjur við mismun á kaupréttargengi og markaðsgengi þegar kaupréttur er nýttur. Kemur þannig til skattskyldu óháð því hvort starfsmaður hafi fengið nokkra fjármuni í hendur, þó hann hafi vissulega fengið verðmæti í formi hlutabréfa á hagfelldum kjörum.

Heilt yfir verða þær lagabreytingar sem samþykktar voru með þessu nýja frumvarpi að teljast jákvætt skref fyrir íslenska nýsköpun.

Þetta getur því verið hagfelldur samningur þegar eigendur og starfsmenn deila trú og sýn á framtíðarmöguleika þeirrar nýsköpunar sem unnið er að.

Núverandi reglur gera ráð fyrir að skattlagning miði við þann tímapunkt sem kaupréttur er nýttur enda er það sá tímapunktur sem skattaðili móttekur verðmætin. Eins og fyrr segir styðst slík skattlagning almennt við góð rök, en auk þess koma önnur sjónarmið til skoðunar í tilviki kauprétta sem starfsmönnum bjóðast hjá vinnuveitanda.

Kaupréttir geta verið mjög árangursríkt tæki fyrir nýsköpunarfyrirtæki, sem hafa úr litlu fjármagni að moða. Með innleiðingu kauprétta geta stjórnendur nýsköpunarfyrirtækja laðað til sín hæft starfsfólk, þrátt fyrir að hafa ekki fjárhagslega burði til þess að greiða þeim há laun. Hlutur í félaginu sem viðkomandi starfsmönnum gæfist kostur á að eignast, kemur þá sem launauppbót til starfsmanna, til þess að hífa þá í átt að markaðslaunum.

Í lok síðustu viku samþykkti Alþingi ýmsar breytingar á tekjuskattslögum, sem miða að því að styðja við fjármögn­un og rekst­ur nýsköp­un­ar­fyr­ir­tækja og smærri fyr­ir­tækja í vexti. Um ýmsar breytingar er að ræða og má þar nefna, skattalega ívilnun til erlendra sérfræðinga, frádrátt vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar nýsköpunarfyrirtækja, skattafslátt vegna hlutabréfakaupa og síðast en ekki síst skattlagningu kauprétta, sem starfsmaður eignast samkvæmt kauprétti vegna starfa sinna fyrir annan aðila.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd