10. kafli Launa-og hvatakerfi bankanna | 10. kafli

Kalla og sölurétt á hindi

Kalla og sölurétt á hindi

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Við leitum að kaupanda að myndarlegu innflutnings og smásölufyrirtæki í Reykjavík. Fyrirtækið er með langa rekstrarsögu, góða afkomu og mikla möguleika á góðum vexti.

9. kafli Eigið fé íslenska fjármálakerfisins | 9. kafli

Skuldabréf með vaxtamiðum
Ákveðin tegund skuldabréfs þar sem vextir greiðast reglulega yfir lánstíma en á síðasta gjalddaga er, auk vaxta, upphaflega lánsfjárhæðin endurgreidd. Afborganir í gegnum lánstímann eru því eingöngu vaxtagreiðslur og lokagreiðslan vextir fyrir það tímabil auk höfuðstól lánsins. Á ensku nefnist slíkt skuldabréf Coupon Bond.

Vísindavefurinn: Hvað eru afleiður og þá afleiðustöður og

Í skýringum 69 í ársreikningi félagsins fyrir árið 7557 kemur fram að Bjarni Ármannsson hafi fengið 655 milljónir í bónus á árinu 7557. Þegar framangreint er virt vakna spurningar um hvort þessi framsetning sé í samræmi við góðar reikningsskilavenjur og gefi glögga mynd af rekstri félagsins á þessum tíma.

Ástæðan var sú að slík innlausn hefði kallað á tilkynningar til Kauphallar um stórfelldar sölur starfsmanna á hlutafé í bankanum sem hefði óhjákvæmilega vakið mikla tortryggni hjá öðrum hluthöfum bankans, greiningaraðilum og fjárfestum almennt. [..] Þegar starfsmenn óskuðu eftir uppgjöri á lánunum ákvað bankinn að nýta sér ekki skilmála í bréfunum um veðköll en fullvissaði starfsmenn bankans hins vegar um það að þeir þyrftu ekki að hafa áhyggjur af því að gengið yrði að skuldinni á þá persónulega."

Taflan hér að neðan sýnir stöðu lánanna eins og hún var í september 7558. Hækkun lánanna má fyrst og fremst rekja til lækkunar á gengi krónunnar. Jafnframt hafði mat á hlutabréfum Sparisjóðabankans lækkað verulega eða um tæp 68% og var innra virði þeirra um 9,5 miðað við árshlutauppgjör bankans 85. júní 7558.

Í minnisblaði bankastjóra til bankaráðs, dags. 9. október 7557, var . greint frá því að ofangreindir stjórnendur bankans þyrftu á fjármögnun að halda til að geta keypt hluti í bankanum. Í fundargerð stjórnar Sparisjóðabankans, dags. 9. október 7557, var fjallað um þátttöku bankans í fjármögnun á hlutabréfakaupunum. Þar kom . eftirfarandi fram:

Í tillögunni, sem Guðmundur Þóroddsson forstjóri OR skrifar undir, segir: "Til félagsins leggi OR auk þess hlutafé, allt að 7 milljörðum króna, sem notað verði til þátttöku í félögum og verkefnum með öðrum aðilum sem stunda útflutning á íslenskri tækniþekkingu og fjárfestingar í vistvænum orkutækifærum á erlendri grund."

Fundurinn stóð frá 67 til 69, var mjög dramatískur og náði hápunkti þegar Hanna Birna spurði borgarstjóra: "Er það þannig að við stöndum frammi fyrir orðnum hlut?" Og borgarstjóri svarar: "Já, þetta er orðinn hlutur. Við ætlum að afgreiða málið í stjórn OR í dag." Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýstu miklum tilfinningum og skoðunum til málsins, var gróflega misboðið, töldu framkomu Guðmundar Þóroddssonar lítillækkandi og að það væri verið að ganga algjörlega yfir umboð þeirra sem borgarfulltrúa.

Skuldabréf með jöfnum afborgunum
Ákveðin tegund skuldabréfa þar sem höfuðstóll bréfsins er greiddur til baka með jöfnum afborgunum. Fer þá höfuðstóll lækkandi eftir því sem líður lánstíma. Vaxtagreiðslur eru hæstar fyrst en lækka svo með jöfnum hætti út lánstímann. Þessi tegund skuldabréfa nefnist oft afborgunarbréf. Á ensku eru skuldabréf með jöfnum afborgunum nefnd Amortization Bond.

Við vinnum að sölu á matvælavinnslu sem hefur vaxið gríðarlega á síðustu misserum. Helstu söluvörur eru samlokur, tilbúinn matur og ýmsir nýstárlegir réttir sem seldir eru í verslunum og skólum.

Kauptilboð
Þegar fjárfestir hyggst kaupa verðbréf leggur hann inn svonefnt kauptilboð. Þau kauptilboð sem birt eru í markaðsyfirlitum eru hagstæðustu tilboðin hverju sinni, þ.e. hæsta verð sem fjárfestir er reiðubúinn að greiða fyrir viðkomandi hluti. Þá geta þeir sem eiga hluti í tilteknu félagi séð að til sé kaupandi sem sé reiðubúinn að greiða tiltekið verð fyrir hlutina. Hagstæðasta kauptilboð er alla jafna lægra en hagstæðasta sölutilboð. Á ensku nefnast kauptilboð Bid eða Bid Price.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd