Japönsk viðskipti kerti

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Af hverju heldurð u að þ etta sé svona?
Hver er á stæ ð an?
É g sagð ist ekki geta svarað þ ví .

Matthías Johannessen rithöfundur - Dagbók árið 1999

Þ etta smá erindi varð til á leið inni frá Akureyri til Ó lafsfjarð ar í gæ r:

Náttú

Og þ að var eins og við manninn mæ lt. Jó ní na kom með Lá rus sinn á ré ttum tí ma og é g tó k til hendi og reyndi að koma honum á ré tta hillu og Jó ní na er sannfæ rð um að þ að hafi tekizt. Hann er orð inn eins og lamb, segir hú n.

Víkurfréttir 44. tbl. 40. árg. by Víkurfréttir ehf - Issuu

É g byrjað i morguninn á þ ví að lesa &ldquo Tveggja bakka veð ur&rdquo . Hví lí k vizka sem felst í þ essum snilldarljó ð um. Hé r finnst allur lí fsferill mannsins - margbreytileiki í spilverki ö rlaganna, með ö grandi fegurð ná ttú runnar eins og fað m að baki. Stundum snerta ljó ð in við kvæ ma strengi á þ ann há tt að jafnvel jö klar eigi verndarvæ ng til handa vegfaranda í þ essu jarð lí fi. Undur lí fsins í litmerlað ri ö rskotsstund sý nist mé r einkenni ljó ð anna.

Morgunblaðið - - Tí

En hitt veit é g auð vitað að þ að er enginn skortur á kynferð isofbeldismö nnum hé r á vesturlö ndum.
En þ að er annað má l og nó gu alvarlegt ú t af fyrir sig.

Matthías Johannessen rithöfundur - Dagbók árið 1998

En Guð mundur sagð i við hann
að hann mæ tti ekki
brenna sig á þ ví oftar.

Þ að gengur þ annig mikið á þ arna undir lokin, fó lk deyr sem sagt ö ð ruví si á Hvolsvelli en annars stað ar.

Í slendingur skilur þ etta erindi að sjá lfsö gð u. Þ ar þ arf hann þ ó að kynna sé r goð sö gnina betur, eð a þ að sem liggur að baki þ essum orð um, þ ví að athvarf getur merkt kró kur en gagnvegur beinasta leið og nið urlagið :

Þ að hlaut að vera, sagð i Jó hannes og brosti þ ví é g hitti Hannes og þ að lá svo ljó mandi vel á honum. Hann hafð i gjö rsamlega kastað ellibelgnum - eð a þ ú hefur kastað honum fyrir hann!

Lö ngu seinna var é g á Pen-fundi í Tjarnarkaffi, eð a gamla Oddfellow-hú sinu, eins og þ var þ á kallað , en fundinum stjó rnuð u þ eir Birgir Kjaran og Tó mas Guð mundsson. Tó mas var orð inn allkenndur og Thor Vilhjá lmsson farinn að lá ta að sé r kveð a og fó r eitthvað í taugarnar á honum ,svo að hann kynnti Thor með þ ví að segja að hann væ ri þ ekktur að ý msum bó kum, ekki sí zt sjá lfsæ visö gu sinni, Fjó sakona fó r ú t í heim !!
Þ etta var haft í flimtingum lengi á eftir og hö fð u ý msir gaman af,en lý sir Tó masi vel,þ egar sá gá llinn var á honum.

Nú veit é g ekki hvort é g er
dauð ans matur eð a lifandi enn.
Á ð ur var lí fið dagur, ei meir
sem Laxness kallar ví st dagur í senn.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd