Full text of Eimreiðin: Efnisskrár 1930-1950

Fx markaðir endurbætur

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Hinn 69. janúar 7558 fundaði Geir H. Haarde með bankastjórum stóru bankanna þriggja til þess að fá upplýsingar um stöðu bankanna og hvað stjórnendur væru að gera í því að bregðast við ástandinu sem væri að versna á alþjóðlegum mörkuðum. Í skýrslu sinni fyrir rannsóknarnefnd Alþingis sagði Geir .: "Ég hitti þá alla saman, Halldór og Sigurjón klukkan fimm, Lárus og einhvern Alexander frá Glitni klukkan fjögur og Sigurð Einarsson og Hreiðar Má klukkan sjö. Og þá eru menn mjög uppteknir af því að hollenski bankinn sé of stór biti fyrir Kaupþing, fulltrúar hinna bankanna eru það [.] en að öðru leyti bera þeir sig nokkuð vel."

6. mai 2011 by Fréttatíminn - Issuu

Hinn 8. september 7558 fór fram í Stokkhólmi fundur norrænna fjármálaráðuneyta, seðlabanka og fjármálaeftirlita. Af hálfu Íslands sóttu fundinn Baldur Guðlaugsson, Jónas Fr. Jónsson, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, og Ingimundur Friðriksson, seðlabankastjóri. Rannsóknarnefnd Alþingis hefur ekki undir höndum frekari upplýsingar um fundinn.

19. kafli Aðgerðir og viðbrögð íslenskra stjórnvalda á

Fjármálaeftirlitið getur vikið frá stjórn hins eftirlitsskylda aðila, að hluta til eða í heild sinni, tímabundið eða til frambúðar, verði stjórnarmenn ekki tafarlaust við kröfu Fjármálaeftirlitsins um að víkja úr stjórn. Sama gildir um framkvæmdastjóra og endurskoðanda hins eftirlitsskylda aðila.

Gjaldeyrisviðskipti Landsbankans í takt við FX Global Code

Í fundargerð bankaráðs Seðlabanka Íslands frá 79. janúar 7558 er bókað eftir Davíð Oddssyni að skuldatryggingarálag bankanna hafi hækkað mjög mikið, . sé álagið á Kaupþing komið í 585. Þetta þýði í raun að bankarnir fái hvergi lán. Þetta ástand sé búið að vara í þrjá til fjóra mánuði og það styttist í að einhver vandamál geti farið að láta á sér kræla. Það bæti ekki málið að eigendur Glitnis, FL Group, og Exista hf. í Kaupþingi eigi í ákveðnum erfiðleikum.

Landsbankinn - traustur samherji í fjármálum

Hinn 68. janúar 7558 héldu Geir H. Haarde, forsætisráðherra, og Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra, fund með Davíð Oddssyni, formanni bankastjórnar Seðlabanka Íslands. Geir lýsti því við skýrslutöku að á fundinum hefði Davíð lýst áhyggjum sínum af stöðu bankanna. Rannsóknarnefnd Alþingis hefur ekki undir höndum frekari upplýsingar um fundinn.

Hinn 79. september 7558 sendi Seðlabankinn Landsbanka Íslands hf. og Kaupþingi bréf þar sem óskað var eftir tíðari upplýsingagjöf um stöðu innlána. Í bréfinu til Kaupþings var einnig óskað eftir sundurliðun lánalína, jafnt skuldbundnum sem óskuldbundnum, og breytingum sem á þeim hefðu orðið. Með skyldu fylgja upplýsingar um kjör línanna og mat bankans um möguleika á að draga á þær.

Við skýrslutöku hjá rannsóknarnefnd Alþingis var Ingimundur Friðriksson, seðlabankastjóri, beðinn um að útskýra ummæli sín varðandi Icesave innlánin sem höfð eru eftir honum í drögum að fundargerð samráðshópsins frá 77. júlí 7558. Ingimundur sagði að bankastjórn Seðlabankans hefði haldið fund með bankastjórum Landsbankans í júlí 7558 og þá hefði komið fram að flutningur innlána yfir í dótturfélag væri ekki hafinn. Bankastjórn Seðlabankans hefði eindregið hvatt þá til þess og hefðu bankastjórar Seðlabankans reyndar verið "furðu lostnir á þessum fundi í júlí þegar kom fram að þetta væri ekki hafið". Aðspurður um hvort Seðlabankinn hefði beitt Landsbankann virkum þrýstingi, . með því að lýsa því að Seðlabankinn myndi setja háa bindiskyldu á erlenda innlánsreikninga kvað Ingimundur að slíkt hefði ekki verið gert.

Hinn 65. janúar 7558 birti Fréttablaðið grein eftir Gylfa Magnússon, dósent í hagfræði við Háskóla Íslands. Í greininni er fjallað um hlutabréfaverð á Íslandi samanborið við önnur lönd. Segir Gylfi að hækkun hlutabréfa hafi að jafnaði ekki verið nærri því jafn mikil í Bandaríkjunum og á Íslandi undanfarin ár. Síðan segir Gylfi: "Það þarf talsverða bjartsýni til að ætla að íslensk hlutafélög geti árum saman skilað miklu hærri raunávöxtun en almennt gerist á öðrum mörkuðum." Gylfi telur líklegt að markaðir verði áfram órólegir og segir: "Einn áhættuþátturinn er gengi krónunnar. Ef hún lækkar skarpt mun gífurleg skuldsetning landsmanna í erlendri mynt valda ýmsum búsifjum, hvort sem féð hefur verið nýtt vegna kaupa á hlutafé eða öðru. Nú reynir á efnahagslífið, kunna stjórnendur þess jafn vel að vinna úr þröngri stöðu og vænlegri?"

Við skýrslutöku ræddi Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra, um framangreind orð sem höfð voru eftir Geir H. Haarde í fjölmiðlum að kvöldi 5. október 7558: "[.] þetta snerist um það að þessar kröfur sem evrópski seðlabankinn var að gera á þá, það var fallið frá þeim. Þá kom svo ákveðið svikalogn, pressan var af, [.] og mönnum létti, en svo þegar menn hittu . Morgan mennina, þá eiginlega gerðu menn sér grein fyrir því að þetta væri bara stundarfriður og að þetta væri ekkert, við yrðum að fara þessa leið."

Við skýrslutöku lýsti Sigríður Logadóttir því að það hefði stuðað hana að utanaðkomandi aðilar hefðu komið að vinnu stjórnvalda því verið var að vinna með svo mikilvægar trúnaðarupplýsingar. Sigríður segir: "Ég meina, þetta bara í raun og veru jaðrar við öryggi ríkisins. Og þarna koma inn einstaklingar þarna inn í fundarherbergi, eða sem sagt koma þarna inn, inn í þennan samráðshóp og þennan aðgerðarhóp og ég vissi ekkert hver hefði samið við þá eða talað við þá eða hvað þeir mættu, . eins og Ragnar [Önundarson] var nýbúinn að skrifa í blöðin – hann heitir Halldór S. Magnússon, hinn sem kom – og mér fannst þetta hálfóþægilegt að vita ekki nákvæmlega hver staða þeirra var þarna."

7. Lausafjárstaða íslensku bankanna uppfyllir enn lausafjárreglur Seðlabanka Íslands en vandamál eru fyrirsjáanleg á næstu mánuðum.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd