Jóhanna Jensen frá Eskifirði Fædd 3. nóvember 1904 Dáin 6

Orðið dagur kaupmaður Kanada

Orðið dagur kaupmaður Kanada

MÆLT MEÐ: BESTI CFD VERÐBRÉFAMIÐLARI

Eggert: Þ að er annars merkilegt hvað fó lk sem é tur mikið af svið ahausum getur orð ið lí kt sauð kindinni.

Matthías Johannessen rithöfundur - Dagbók árið 2000

Kjarnorkan hefur aftur á mó ti brugð izt, enda alltof hæ ttuleg eins og Chernobyl-slysið sý ndi. En hú n hefur þ ó þ að til sí ns á gæ tis að hú n ý tir ekki undir gró ð urhú saá hrif og mun þ annig ekki eiga þ á tt í þ ví að eyð ileggja lí fsbjö rg okkar, Golfstrauminn.

2008 – Sigurdór Sigurdórsson

Einu sinni fó rum við Valgerð ur á bá ti yfir Þ ingvallavatn. Þ á skall hann á með hvö ssum vindi og é g á tti fullt í fangi með að hemja bá tinn.

Traktorinn sem fyllti mig eldmóði « Elín Hirst

En hvað sem þ ví lí ð ur þ á er þ etta bré f einungis ritað í þ akklæ tis skyni og fylgja þ ví gó ð ar ó skir og von um farsæ lt á r stjó rn Á rvakurs og Morgunblað inu til handa.

145. TÖLUBLAÐ 20. ÁRGANGUR MIÐVIKUDAGUR 1. JÚLÍ 2020 Sumar

Þ egar é g fó r að skoð a hug minn eftir samtalið við Margré ti fannst mé r é g þ urfa að rifja í gó ð u tó mi upp annað sem var mé r mikilvæ g reynsla og nauð synlegur undirbú ningur þ ess sem sí ð ar varð . Nú er loks tæ kifæ ri til þ ess.

En þ á má einnig að þ ví gæ ta að Innansveitarkronika hefð i aldrei orð ið til á n Mosfellsdals og fó lksins á bæ junum þ ar um sló ð ir. En blekið kom ú r penna Halldó rs Laxness. Þ að er ekki sama ú r hvað a penna blekið kemur. Ú r annars manns penna hefð i Innansveitarkronika ekki orð ið perla, heldur kronika.

Hvað segir þ etta mé r? É g veit þ að ekki. Helzt gæ ti é g í myndað mé r að svona draumar sé u veganesti sem sá lin tekur með sé r inní ný jan lí kama sem sagt veganesti ú r ö ð ru eð a ö ð rum lí fum sem mað ur hefur lifað og fylgir manni þ á til þ essa lí fs eins og hver ö nnur reynsla, en þ að er að sjá lfsö gð u undir hæ linn lagt - eð a kannski frekar einhverjar ó þ ekktar forsendur fyrir þ ví - af hverju þ essi reynsla birtist í draumum á n þ ess mað ur viti á stæ ð una fyrir þ ví hvers vegna hú n framkallast með þ essum hæ tti.

Hef einnig verið að ljú ka við Mysterier eftir Knut Hamsun. Þ etta er ö nnur ská ldsaga hans, gefin ú t 6897. Á ð ur hafð i Sultur komið ú t. Þ að er miklu betri saga. Mé r er næ r að halda að þ etta sé versta saga sem é g hef lesið eftir Hamsun, full af lö ngum, fá rá nlegum orð ræ ð um, asnalegum uppá tæ kjum Nagels, við kvæ ms auð nuleysingja sem sæ kist auð vitað helzt eftir þ ví sem hann getur ekki fengið , . Dagný Kielland, sem er einhvers konar hulda a la Bjö rnson. Mat Nagels á ská ldum sí ns tí ma eru í anda Hamsuns sjá lfs og þ ar tró nar Bjö rnson eins og við má tti bú ast.

Pá ll og pró fessorinn ganga nið ur á Hó tel Í sland. Þ ar setjast þ eir við borð . Pró fessorinn: Þ að er alveg makalaust hvernig ró narnir geta komið ó orð i á brenniví nið . Guð lé t fö gur ví nber vaxa, vildi gleð ja dapran heim. Guð minn almá ttugur, hvað þ essi orð eru sö nn enda sö gð af manni sem þ ekkti Bakkus vel. En svo koma þ essi drykkjusví n og af þ eim leið ir allt gó ð templarí ið , eins geð slegt og þ að nú er og huggulegt, ó , Jesú s minn.

Sem sagt, kommú nismi, framtí ð in sem varð að dufti eftir glæ pi, hö rmungar og dauð a. Og þ ennan spá dó m skrifar Dostovjeskí uppú r mið ri ní tjá ndu ö ld, eð a lö ngu fyrir byltinguna. Engu lí kara en Rú ssland hafi eignazt í Dostovjeskí einhvern Jerimí as eð a Jesaja. En valdsmennirnir hlustuð u ekki, keisarinn sljó r og keisaradrottningin hlustað i bara á Raspú tí n. Enginn hlustað i á spá dó minn, og þ ví fó r sem fó r.

Þ etta er á reið anlega ekki verri ský ring en hver ö nnur. É g hef sennilega einhvern tí ma verið í þ essari arabí sku auð n og upplifað þ að sem fram kom í draumunum bá ð um, svo raunsæ ir og eftirminnilegar sem þ eir voru, svo é g tali nú ekki um hvað sí ð ari draumurinn var eð lilegt framhald af hinum fyrri.

BYRJAÐU VIÐSKIPTI Í CRYPTOCURRENCY

Skildu eftir athugasemd